aplikacja

Części zamienne można wyszukiwać poprzez podanie ich numeru katalogowego lub zeskanowanie kodu paskowego z etykiety znajdującej się na opakowaniu. Natomiast urządzenia grzewcze można zidentyfikować podając typ urządzenia (np. GB162), wpisując jego numer katalogowy lub także poprzez zeskanowanie etykiety z opakowania. Aplikacja przedstawia najważniejsze informacje dotyczące części zamiennej, jej zdjęcie oraz umożliwia zlokalizowanie elementu na schemacie urządzenia. 


Aplikacja mobilna umożliwia również zamawianie części zamiennych on-line np. bezpośrednio podczas wizyty u klienta. 

Funkcje podstawowe:

  • wyszukiwanie urządzenia poprzez jego typ lub numer katalogowy
  • dostęp do katalogu części zamiennych zawierającego schematy złożeniowe
  • dostęp do instrukcji instalacji i obsługi urządzeń grzewczych
  • dokumentacja w formacie PDF dostępna offline
  • historia wyszukiwanych części zamiennych i urządzeń
  • wyszukiwanie części zamiennych poprzez podanie numeru katalogowego lub zeskanowanie etykiety z opakowania
  • listy zastosowań dla części zamiennych
  • ogólne informacje o urządzeniach
  • ogólne informacje o częściach zamiennych (np. cena katalogowa, poprzednik lub następca, zdjęcie)
  • koszyk zakupów z możliwością wysłania maila z zamówieniem

Dostęp do aplikacji jest równie łatwy jak jej obsługa – wystarczy bezpłatnie pobrać EasyScan z AppStore (iOS) lub z Google Play (Android).